Website Logo Website Logo +44 (0) 1474 874426

Giardia lamblia Antigen (Giardiasis)

Manufacturer
NovaTec
Units
96 tests
Code
GIA0160S
For Sale
BEL FRA LUX

EIA for the detection of Giardia lamblia antigen in stool